Arş. Gör. Dr. PINAR BULUT NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. PINAR BULUT

T: (0282) 250 2650

M pbulut@nku.edu.tr

W pbulut.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fizik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK ABD
Öğrenim Yılları:
Tez: Kuantum Kuyu ve Küresel Kuantum Noktasında Uyarılmış Durum Bağlanma Enerjilerinin Dönüm Noktaları (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 2012
Tez: Ferromanyetik Örgülerin Fiziksel Özelliklerinin Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi (2012)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Bulut P., Akbas H. ., Erdogan I. ., Bulut P, Erdogan I, Akbas H, . Binding energy of 2p-bound state of a hydrogenic donor impurity in a GaAs/GaAl As spherical quantum dot under hydrostatic pressure, Superlattices and Microstructures, vol. 63, pp. 229-303, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Akbas H., Bulut P., Dane C., Skarlatos Y., Akbas H, Bulut P, Dane C, Skarlatos Y. The diamagnetic susceptibility of hydrogenic donor in two-dimensional semiconductors with anisotropic effective mass of carriers, Superlattices and Microstructures, vol. 51, pp. 455-461, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Bulut P., Erdogan I., Akbas H., HYDROSTATIC PRESSURE EFFECT ON DIAMAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF A HYDROGENIC DONOR IMPURITY IN ASYMMETRIC GaAs/AlxGa1-xAs QUANTUM WELL, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Poster
2. Bulut P. ., Erdogan I. ., Akbas H., TURNING POINTS OF 2p0 STATE BINDING ENERGY OF A HYDROGENIC DONOR IMPURITY IN ASYMMETRIC GaAs/AlxGa1-xAs QUANTUM WELL UNDER HYDROSTATIC PRESSURE, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Sözlü Bildiri
3. Bulut P., Erdogan I. ., Akbas H., BINDING ENERGY OF A HYDROGENIC DONOR IMPURITY IN GaAs/Ga1-xAlxAs QUANTUM WELL AND SPHERICAL QUANTUM DOT UNDER HYDROSTATIC PRESSURE, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
4. Akbas H. ., Bulut P. ., Dane C., The energy levels, binding energies and dipole moment in a GaAs/A As spherical quantum dots of the donor position, I. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences ad Applications (03.09.2012-07.09.2012).
Sözlü Bildiri
5. Bulut P., Erdogan M., Investigation of the Magnetic Properties of a Magnetic Thin Film Coated with Another Thin Film, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress (06.09.2011-09.09.2011).
Sözlü Bildiri
6. Erdogan M., Bulut P., Magnetic Properties of Thin Films via Monte Carlo Method, Advences in Applied Physics and Materials Science Congress, (12.05.2011-15.05.2011).
Poster
7. Akbas H., Bulut P., The Diamagnetic Suusceptibilities of Quantum wells, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference (15.06.2010-18.06.2010).
Poster